Walking Football

Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren. Dat zijn de basisprincipes van het Walking Football, een nieuwe voetbalvorm voor 60-plussers die nog lekker actief bezig willen zijn.

Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst deze voetbalvorm waarbij in wandeltempo op een kwart veld gespeeld wordt. Walking Football houdt in dat er tijdens een partijtje niet wordt gerend. Er mogen geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet boven heuphoogte komen.

Kennismaken met de NAC OldStars en Walking Football? Dat kan! Op  de woensdagochtend kunt U langskomen komen om eens te kijken of gewoon eens mee te doen bij PCP. Tijdens deze ochtend ontvangt U  meer informatie over het programma . De ochtend start om 09.30 uur en duurt tot 11.30 uur. Deelnemers ontvangen een NAC-trainingspak in bruikleen zodat er in stijl deelgenomen kan worden. Er wordt aangeraden om zelf gym-, sport- of voetbalschoenen mee te nemen. Aanmelden voor de proeftraining kan via 06 59813107 of via info@pcpbreda.nl

Start U , is er een fysiotherapeut aanwezig om een fittest af te nemen.