Sponsor mogelijkheden

Vorm

Omschrijving

Prijs per seizoen

Meer info

Hoofdsponsoring

pakket in overleg

in overleg

bestuur/sponsorcommisie

Veldsponsoring

Naam veld

300 euro

bestuur/sponsorcommisie

Reclamebordsponsoring

bord lange zijde

200 euro

bestuur/sponsorcommisie

bord korte zijde

175 euro

bestuur/sponsorcommisie

Kantinesponsoring

Naam kantine

in overleg

bestuur/sponsorcommisie

Website-sponsoring

logo website

75 euro

bestuur/sponsorcommisie

Wedstrijdtenue-sponsoring

kleding

offerte

bestuur/sponsorcommisie

Materiaalsponsoring

ballen, hesjes etc

offerte

bestuur/sponsorcommisie

Activiteitensponsoring

evenementen

in overleg

bestuur/sponsorcommisie

 

Sponsor brochure seizoen 2018/2019

Poscunt Concordiam Pulchra

1 mei 1937 is de officieel erkende oprichtingsdatum van v.v. P.C.P.
Er werd echter al vanaf 1934 gevoetbald als onderdeel van de toenmalige sportvereniging ‘EMBEE’, in het leven geroepen door de personeelsvereniging van Machinefabriek Breda. Naast voetballen kon je bij ‘EMBEE’ tafeltennissen, handballen en wandelen. ‘EMBEE’ stond voor “Een Mooi Bestaan Eist Eendracht”. Ditzelfde maar dan vertaald in het Latijns betekent: “Poscunt Concordiam Pulchra”.
Op 18 april 1942 werd onder invloed van de Duitse bezetter de naam P.C.P. ingevoerd.

 

 

Waarom sponsoring?

De eisen die vandaag de dag gesteld worden door leden aan de faciliteiten van het sportcomplex en de beschikbare andere materialen zijn net zoals bij andere sportverenigingen niet meer te realiseren zonder de steun van sponsors.

Met de steun van sponsors wil PCP Breda op een verantwoorde wijze te gemoed komen aan de wensen van haar leden.

We onderscheiden hierin verschillende vormen van sponsoring:

 • Hoofdsponsoring

 • Veldsponsoring

 • Reclamebordsponsoring

 • Kantinesponsoring

 • Website/advertentiesponsoring

 • Wedstrijdtenue-sponsoring

 • Materiaalsponsoring

 • Activiteitensponsoring

 

Hoofdsponsoring:

De naam van de hoofdsponsor prijkt steeds op alle verenigingsuitingen. Ook is de hoofdsponsor wedstrijdtenuesponsor van het ons eerste elftal en staat haar logo op de shirts van dit elftal. Ook visueel is de hoofdsponsor overduidelijk aanwezig op de website. Ook het reclamebord van de hoofdsponsor staat aan de lange zijde van het hoofdveld ter hoogte van de middellijn. De afspraken/condities met de hoofdsponsor worden jaarlijks geëvalueerd tussen de hoofdsponsor en het bestuur van PCP Breda.

 

Veldsponsoring:

Veldsponsoring geeft uw bedrijf de mogelijkheid één van de velden naar uw bedrijf te vernoemen.

De sponsoruitingen zullen in overleg met de sponsor vastgesteld worden en kunnen als voorbeeld als onderstaand worden weergegeven:

 • Aan de ballenvanger achter het doel zal uw bord met uw reclame-uiting worden

opgehangen.

 • Aanduiding/bewegwijzering naar uw veld.

 • Vermelding op het sponsorbord in de kantine

Een contract hiervoor wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar. Eventuele verlenging vindt jaarlijks stilzwijgend plaats. De kosten voor het aanmaken van de reclameborden zijn voor rekening van de sponsor.

Veld Prijs per seizoen

Reclamebordsponsoring:

Bij de bordensponsoring gaan we uit van verschillende plaatsen waar de reclameborden geplaatst kunnen worden. Hieronder een overzicht van de mogelijkheden:

Hoofdveld lange zijde

Hoofdveld korte zijde

De sponsor krijgt hiermee automatisch een vermelding op de website van PCP Breda, met de mogelijkheid om door te “linken” naar de pagina van de sponsor.

De kosten voor het maken van het bord zijn voor rekening van de sponsor. Een contract wordt aangegaan voor de periode van 3 of 5 jaar.

Eventuele verlenging vindt hierna jaarlijks stilzwijgend plaats. De genoemde prijzen worden in de navolgende seizoenen aangepast aan de CBS-prijsindex voor gezinsconsumpties, naar boven afgerond op € 5,-.

 

Kantinesponsoring:

Momenteel bekijken we de mogelijkheid om de naam van een sponsor te koppelen aan de kantine.

De bedoeling is dat het bedrijf dat zich wil binden aan de sponsoring van de kantine een bord met zijn uitdrukking/logo op de kantine kan plaatsen.

De naam van de kantine (bv. Coca Cola/kantine) zal dan in zoveel mogelijk uitingen, waarin

activiteiten van de kantine genoemd worden, genoemd gaan worden.

Websitesponsoring:

Voor de communicatie naar de leden, sponsors en geïnteresseerden gebruikt PCP Breda haar website.

Deze pagina’s willen we de adverteerders/websponsors graag aanbieden om daar hun logo met of zonder doorverwijzing naar hun eigen site te plaatsen. Tevens zullen de namen van deze sponsors genoemd worden op de website www.pcpbreda.nl  onder: Sponsors – Adverteerders Uiteraard geldt hierbij dat vanuit uw advertentie “doorgelinkt” kan worden naar uw advertentie of uw eigen website.

 

Kledingsponsoring:

Het streven van PCP Breda is om elk team dat in K.N.V.B.-verband aan wedstrijden

deelneemt te laten spelen in een gesponsord tenue. Op de shirts van dit tenue komt dan de reclameuiting van de sponsor te staan. Of er wel/geen rugnummers gebruikt worden hangt af van de verplichting van de K.N.V.B. dat “Standaardelftallen” met een rugnummer behoren te spelen. Uiteraard zal voor elk team de mogelijkheid bestaan om de shirts met rugnummers uit te rusten. De mogelijkheid voor de sponsor bestaat om deze vorm van sponsoring uit te breiden met overige kleding en/of accessoires, zoals in het volgende hoofdstuk nader is beschreven. De reclame-uiting van de wedstrijdtenue-sponsor zal ook worden opgenomen op het sponsorbord in de kantine van PCP Breda.

De wedstrijdtenue-sponsoring bestaat uit:

 • Wedstrijdshirts

 • Wedstrijdbroeken en kousen

 • Keepershirt

 • Keeperbroek (lang en kort)

 • Keeperhandschoenen (3 paar, 1 paar bij aanschaf en 2 paren in de vorm van tegoedbonnen)

De kosten voor de wedstrijdtenue-sponsoring zullen via een offerteaanvraag worden afgehandeld. Naast de wedstrijdtenue-sponsoring bestaat de mogelijkheid om voor een team de sponsoring op tenemen voor o.a.:

Trainingspakken

Voetbaltassen

Elftaltas

Hesjes / truien / etc.

Voor al deze zaken geldt dat de afspraken hierover middels offerteaanvraag zullen verlopen

Materiaalsponsoring:

Om de voetbalsport voor een amateurvereniging mogelijk te maken zijn allerlei materialen

noodzakelijk, welke voor eventuele sponsoring in aanmerking komen.

Hieronder zijn aan aantal voorbeelden genoemd:

 • Ballen, vlaggen, fluiten, hesjes, pilonnen.

 • Materialen en hulpmiddelen voor de kantine en/of keuken

 • Materialen voor de kleedkamers en wasvoorzieningen

Voor de sponsoring van dit soort zaken kunt u contact opnemen met Sponsorcommissie.

Activiteitensponsoring:

Binnen PCP Breda worden naast het spelen van wedstrijden in competitieverband nog tal van andere zaken georganiseerd. Ook deze activiteiten leveren een bijdrage aan de onderlinge band en de goede sfeer binnen de vereniging. Al deze activiteiten worden door een groot aantal vrijwilligers van PCP Breda op touw gezet.

Ook voor deze activiteiten probeert PCP Breda sponsoren te vinden, zodat deze kosten niet “uit de kas” betaald hoeven worden, waardoor we het lidmaatschap zo laagdrempelig proberen te houden.