Nieuwbouw de Leystroom

Bouwen voor Bredase ouderen

Van beton naar metselwerk, wanneer je de Lage Kant passeert is al goed zichtbaar hoe het uiteindelijke zorgcentrum van De Leystroom eruit gaat zien. Dat betreft echter de uitstraling aan de buitenzijde, achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het interieurontwerp. De invloed van de omgeving op het welbevinden is vaak groot, juist daarom is veel aandacht naar een passend ontwerp uitgegaan.

Uiteraard moest daarbij rekening gehouden worden met randvoorwaarden als veiligheid, privacy en overzichtelijkheid. Ook de ‘zachtere’ wensen als het zich thuis kunnen voelen, de ruimte als eigen of waardevol kunnen ervaren moesten in het ontwerp een plek krijgen.
Er is gesproken over het verleden dat de veelal oude bewoners nog zouden herkennen en als gemeenschappelijk ervaren. Geen verondersteld aftreksel van de vroegere eigen woning, dat zou onvermijdelijk als onecht of zelfs als andermans huis overkomen. Maar wat dan?
Zien bewoners hun leefomgeving nog wel als ze er lang in verblijven? Hoe werkt dit, en wat kun je ermee? Kun je verblijfsafdelingen vormgeven met een eigen identiteit? Hoewel Breda nu opvalt als dienstverlenende stad, kenden de huidige ouderen haar in hun jeugd en volwassenheid anders. Als welvarende stad van boeren en tuinders, met fruitgaarden en fruitverwerkende industrieën (Hero), bakkerijen en banketbakkers en zoet- en suiker industrieën (Kwatta, De Faam, Van Melle, suikerfabriek CSM). Deze bedrijvigheid en de producten bepaalden niet alleen het stadsbeeld, maar ook de leefwereld, het inkomen én zelfbeeld van haar inwoners. Er was trots dat deze kwaliteitsproducten hier vandaan kwamen. De uitdaging werd om met inbegrip van deze historie een woonomgeving te ontwerpen waaruit aandacht voor levenskwaliteit spreekt.

De Leystroom wil geen dertien in een dozijn woonvoorziening zijn, maar een markante plek die opvalt en voor de gebruikers tot de verbeelding spreekt. Hiervoor is Fraai Projecten ingeschakeld. Zij zijn van origine een decor- en evenementenstylingsbureau en hebben veel ervaring in het creëren van sfeer en het maken van kwalitatief hoogwaardige, modieuze producten. Zo is in elk geval een creatieve en frisse insteek aan boord die de kans op een ‘eigen’ gebouw vergroot. Daaraan toegevoegd werd de inbreng van gerenommeerd psycholoog Ronald Geelen, de zorg en andere aanpalende disciplines om de randvoorwaarden voor een geschikt verblijf voor kwetsbare mensen en wettelijke eisen te garanderen.

Per verblijfsafdeling wordt één sfeer nagestreefd die een link heeft met Breda, met een eigen verhaal. Er komt geen ‘instellingsmeubilair,’ de keuze is gevallen op kwalitatief hoogwaardige stoelen met een eigen accent. Denk aan stoelen met verschillende vormen / modellen in dezelfde kleur, of in verschillende accenten. De creatieve inspanning geeft aan dat het voor de mensen die er gaan wonen, belangrijk genoeg gevonden werd om er de nek voor uit te steken. En daarmee maken we ook een statement. Voor onze bewoners vinden we doorsnee of het gewone niet goed genoeg, het mag best wat buitengewoon zijn

Het gaat dan eindelijk gebeuren: ook De Leystroom krijgt een prachtig buurthuis. Op de begane grond van het hoofdgebouw zijn diverse algemene voorzieningen gevestigd.

Hier kan eenieder terecht voor een vers kopje koffie, naar wens met een huisgemaakte lekkernij erbij. Maar het blijft niet bij koffie, een volwaardig restaurant wordt geopend waar u kunt lunchen en dineren. Uiteraard allemaal tegen zeer vriendelijke prijzen. Zoals het er nu uitziet zal het buurthuis van dinsdag tot en met zondag geopend zijn. De definitieve openingstijden zullen we zodra we daar zicht op hebben bekend maken. Naast een eetgelegenheid gaan we ook diverse activiteiten organiseren voor onze eigen bewoners, maar ook voor de buurtbewoners. Het buurthuis moet een ontmoetingsplek worden.

De mogelijkheid om feestelijke gelegenheden in een zaal te vieren blijft bestaan, ook in de nieuwe locatie zijn hiervoor ruimtes beschikbaar. U kunt dus uw verjaardag of huwelijksjubileum in een van deze zalen vieren. De Leystroom vraagt hiervoor slechts een kleine vergoeding. Exacte prijzen en voorwaarden zullen voor de opening bekend gemaakt worden. Deze ruimtes kunnen ook gebruikt worden door lokale verenigingen. Er zijn al diverse wijkpartijen die aan hebben gegeven dat ze graag gebruik maken van deze ruimtes in de nieuwe locatie van De Leystroom.

Pluk! Fysiotherapie verhuist ook mee, zij openen een praktijk in de nieuwe locatie.

Op 22 en 23 februari 2017 zullen de intramurale bewoners van De Leystroom verhuizen.

Open Dag
Uiteraard wordt er daarna een open dag georganiseerd waarop u de nieuwe locatie kunt komen bezoeken. Noteer alvast in uw agenda: 11 maart 2017!