PCP en Contactkaart daar scoor je mee!

Speciaal voor de werkzoekenden onder leden, familieleden en vrijwilligers van PCP geeft Contactkaart 22 februari een informatiebijeenkomst.

Wanneer iemand werkzoekend is, brengt dit ongewild veel spanning teweeg. Dit heeft een grote invloed op iemand zijn leven. Iedereen moet zorgeloos kunnen genieten van sport. Om deze rede steunt Contactkaart PCP.

Vaak hebben werkzoekenden al honderden brieven verstuurd, maar worden zij niet uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Contactkaart ondersteunt en begeleidt werkzoekenden. Zij zorgen er juist voor dat de werkzoekende een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek ontvangt. De werkzoekende krijgt zo meteen de kans om zichzelf te bewijzen. Tevens kan Contactkaart sollicitatietrainingen geven, ondersteuning bieden bij het maken van een cv of motivatiebrief of advies geven over de arbeidsmarkt.

Contactkaart geeft 22 februari een presentatie. Degene die geïnteresseerd zijn, dienen zich dan ook van te voren hiervoor aan te melden bij Johan Bindels (voorzitter PCP).