Gedrag tijdens wedstrijd:

·         Beheers je in het veld. Laat je niet uitlokken.

·         Bij aanvang van de wedstrijd stelt de teamleider zich aan de teamleider van de tegenpartij en aan de scheidsrechter voor.

·         In het veld toont met respect voor elkaar.

·         Sportief gedrag, dit betekent: niet vloeken of schelden, geen discriminerende opmerkingen.

·         De scheidsrechter en de grensrechter zijn de baas. Ga niet met hen of de toeschouwers in discussie.

·         De voertaal in het veld is Nederlands.

·         Na afloop wordt de tegenstander de hand geschud.

·         Ben je het ergens niet mee eens, blijf er niet mee lopen, maar bespreek het met je teamleider of trainer.

·         Toeschouwers moedigen aan, maar bemoeien zich niet met de wedstrijdleiding.

·         Spelers dienen de voorgeschreven clubkleding te dragen.

·         Horloges, ringen en kettingen zijn tijdens de wedstrijd verboden.

 

Gedrag en in en rond de kleedkamers:

·         In de kleedkamer (en ook daarbuiten) blijft men van andermans spullen af.

·         Het team zorgt dat de kleedkamer na de wedstrijd schoon achter gelaten wordt.

·         De teamleider controleert of de kleedkamer schoon is.

·         Roken in de kleedkamer en in de kantine is ten strengste verboden.

·         Voetbalschoenen buiten uitslaan en niet in de kleedkamer.

·         Onder geen beding glaswerk in de kleedkamer meenemen en ook niet op- en rond de velden.

 

Gedrag buiten de wedstrijd:

·         Zorg dragen voor tijdige betaling van de contributie en doorbelaste boetes middels machtiging tot automatische incasso.

·         Wangedrag en/of vandalisme wordt niet geaccepteerd.

·         Ouders/verzorgers zijn ook verantwoordelijk voor de begeleiding van hun kinderen in uitwedstrijden. Overleg vooraf met de teamleiding hoe het vervoer georganiseerd is.

·         Afmelden altijd persoonlijk bij de teamleider, dus niet via vriendjes etc.

·         Verzamelen op de door de teamleider afgesproken tijd en plaats.

·         Je gaat zuinig om met de spullen van de vereniging.

·         Drugs zijn uit den boze.

·         Je accepteert de leiding van je elftal en van het bestuur.

 

Sancties:

Sancties zijn te verdelen in vier categorieën, t.w.

·         Sanctie A: waarschuwing (mondeling)

·         Sanctie B: officiële waarschuwing (schriftelijk)

·         Sanctie C: schorsen van lid voor bepaalde tijd (te bepalen door het bestuur)

·         Sanctie D: royeren van een lid (te bepalen door het bestuur)

 

Voorbeelden van misdragingen en de daarbij behorende sancties:

 

Sanctie D: Diefstal, contributieachterstand, drugsgebruik.

Sanctie C/D: trappen en/of slaan scheidsrechter/grensrechter, trappen en/of slaan van een ander persoon als hierboven genoemd, bedreigen en/of beledigen scheidsrechter/grensrechter, bedreigen en/of beledigen van een ander persoon als hierboven genoemd, fysiek geweld.

Sanctie C: Wangedrag tegen bestuursleden of andere vrijwilligers van de vereniging, wangedrag tegen de club – grens – en/of scheidsrechters, betalingsachterstand opgelegde – en doorberekende boetes.

Sanctie B/C: discriminatie, vandalisme/vernieling.

Sanctie A: niet accepteren van de leiding, pesten van medespelers/tegenstanders, zonder afmelden wegblijven voor wedstrijden en/of trainingen.

Bij het opleggen van enige straf vanaf categorie B zullen de ouders (indien nodig) schriftelijk worden geïnformeerd.