Contributies  2022 -2023

Vanaf seizoen 2022/2023 seizoen verloopt de contributie via ClubCollect. Zij zullen de contributie innen voor V.V. PCP Breda. U zult een email ,app of SMS ontvangen over de betaling. Het is mogelijk om in 2 termijnen te betalen. De eerste termijn dient vóór 1 september betaald te zijn en de 2 termijn vóór 1 december. Voor vragen kunt u uitsluitend terecht via info@pcpbreda.nl

 

Senioren :         € 210,- per seizoen  (Korting met Bredapas van toepassing)

Jeugd       :       € 150,- / € 195,-          incl. clubtenue

 

 

      *PCP is aangesloten bij het JEUGDSPORTFONDS

 

Contributieregels PCP

1. Het voetbalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Voor deze periode is de contributie verschuldigd.

2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal een volledig seizoen. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch verlengd, tenzij uiterlijk 15 Juni via een e-mail of brief, bij de ledenadministratie wordt opgezegd.
Een opzegging tijdens het seizoen, geeft geen recht op restitutie van (een deel van) de contributie.

3. De betaling van de volledige contributie dient uiterlijk 1 september plaats te vinden.