Contributies  2019/2020

 

 

Senioren                                       :         € 210,- per seizoen

*Korting met Bredapas van toepassing

 

Jeugd   10 t/m 15 jr.                    :       € 115,- / € 165,-

 

Jeugd     6 t/m   9 jr.                    :         € 100,-/ € 150,-

 

      *PCP is aangesloten bij het JEUGDSPORTFONDS

 

Contributieregels PCP

1. Het voetbalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Voor deze periode is de contributie verschuldigd.

2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal een volledig seizoen. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch verlengd, tenzij uiterlijk 31 mei via een e-mail of brief, bij de ledenadministratie wordt opgezegd.
Een opzegging in de periode 31 mei tot 1 augustus, betekent dat een bedrag van
€ 30,00 is verschuldigd ter dekking van door de KNVB aan SVS in rekening gebrachte bondscontributie en verzekeringspremie.
Een opzegging tijdens het seizoen, geeft geen recht op restitutie van (een deel van) de contributie.

3. De betaling van de volledige contributie dient uiterlijk 1 september plaats te vinden.