Contributies seizoen 2016 / 2017 VV PCP Breda

Contributieregels PCP

1. Het voetbalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Voor deze periode is de contributie verschuldigd.

2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal een volledig seizoen. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch verlengd, tenzij uiterlijk 31 mei via een e-mail of brief, bij de ledenadministratie wordt opgezegd.
Een opzegging in de periode 31 mei tot 1 augustus, betekent dat een bedrag van
€ 30,00 is verschuldigd ter dekking van door de KNVB aan SVS in rekening gebrachte bondscontributie en verzekeringspremie.
Een opzegging tijdens het seizoen, geeft geen recht op restitutie van (een deel van) de contributie.

3. De betaling van de volledige contributie dient uiterlijk 1 september plaats te vinden.
Er kan ook worden gekozen voor automatische incasso. In dat geval wordt de contributie in twee gelijke termijnen van de bankrekening afgeschreven op 15 augustus & 15 januari.
Indien de automatische incasso van een termijn niet mogelijk is, dan zal deze termijn zelf binnen zeven dagen moeten worden betaald. Indien dit niet gebeurt, of bij een volgende storno van een termijn, wordt de automatische incasso beëindigd en is de op dat moment resterende contributie ineens verschuldigd.
Bij een opzegging gedurende het seizoen, blijft de betalingsplicht van de op dat moment nog niet geïncasseerde termijnen gewoon bestaan.

4. Bij het niet betalen van de contributie, wordt begin september een herinnering (verhoogd met € 5,00 administratiekosten) verstuurd. Wordt ook deze niet voldaan, dan volgt per 1 oktober een uitsluiting van het deelnemen aan trainingen en het spelen van wedstrijden. Op 1 november zal vervolgens het lidmaatschap worden beëindigd. De verplichting tot het betalen van de contributie blijft overigens wel bestaan. Hiervoor zal een deurwaarder worden ingeschakeld.

5. Voor nieuwe leden gelden afwijkende regels voor het betalen van de contributie. Een nieuw lid is pas speelgerechtigd, na volledige betaling van de contributie.

6. Als een lid in de loop van het seizoen wordt ingeschreven, dan zijn de volgende percentages van de jaarcontributie verschuldigd:

Aanmelddatum:

Te betalen deel:

tot en met 30 september

100%

tussen 1 oktober en 1 januari

75%

tussen 1 januari en 1 april

50%

vanaf 1 april

                   25%

7. Als drie of meer personen uit hetzelfde gezin lid zijn, dan wordt over de totaal te betalen contributie een korting van 10% verleend.

8. Voor het seizoen 2015/2016 gelden de volgende jaarcontributiebedragen:

Soort lid:

Bedrag:

Senioren (geboortejaren 1995 en eerder)

€ 180,00

Junioren (geboortejaren 1996 t/m 2001)

€ 130,00

Junioren (geboortejaren 2002 t/m 2003)

  € 100,00

Junioren (geboortejaren 2003 en later)

€ 85,00

Niet spelende leden

             € 50,00